Articles

2013 Abraham Kuyper on Science, Theology and University, transl. H. Donald Morton and Gerben Groenewoud,
in: Philosophia Reformata 78,1, pp. 18-46.
2013 Abraham Kuyper on Science, Theology and University, transl. H. Donald Morton and Gerben Groenewoud,
in: On Kuyper: A Collection of Readings on the Life, Work & Legacy of Abraham Kuyper,
eds. Steve Bishop and John H. Kok (Dordt College Press), pp. 221-245.
2013 Antithesis and Common Grace, trans. H. Donald Morton,
in: On Kuyper: A Collection of Readings on the Life, Work & Legacy of Abraham Kuyper,
eds. Steve Bishop and John H. Kok (Dordt College Press), pp. 287-302.
2012 Nothing in Evolutionary Theory Makes Sense Except in the Light of Creation, transl. Harry Cook,
in: Philosophia Reformata 77,1, pp. 57-77.
2011 Creation Belief and the Paradigm of Emergent Evolution, transl. Harry Cook,
in: Philosophia Reformata 76,1, pp. 11-31.
2010 Клапвейк о Кальвине: Жан Кальвин (1509-1564)
[Klapwijk o Kalvienje: Jean Kalvien (1509-1564)], translated into Russian by Sergei Nakul,
in: Кальвин сегодня [Kalvien sevodnja: Calvin Today, website], Sept. 3, 2010.
This is a translation of Klapwijk’s art. 1991: John Calvin (1509-1564).
2010 Scheppingsgeloof en het paradigma van emergente evolutie,
in: Radix 36, 3, pp. 178-195.
2010 Het Darwinjaar is voorbij. Hoe nu verder?
in: Beweging 74, 1, pp. 4-9.
2009 Wat de theorie van emergente evolutie aan Teilhard de Chardin te danken heeft,
in: Gamma: Forum over onze rol in de evolutie 16,4, pp. 26-31.
2009 Commemoration: On the First and Second History,
in: Philosophia Reformata 74, pp. 48-70.
2009 “Wetenschap weet niet wat zonde is,” interview Koert van Bekkum,
in: Nederlands Dagblad , dossier Geloof en Wetenschap, 29 mei, 2009.
2008 Rede en religie in de greep van grondmodellen,
in: Philosophia Reformata 73, pp. 19-43.
2006 Gedenken: Over de eerste en de tweede geschiedenis,
in: Koers: Bulletin vir Christelijke Wetenskap 71,1, pp. 101-134.
2005 Homo religiosus: Over Sappho en het transcendentale verlangen in de filosofie,
in: Govert Buijs et al. (red.), Homo respondens: Verkenningen rond het mens-zijn (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn), pp. 126-137.
2004 Waarom filosofie anders is dan alle andere wetenschappen,
in: R. van Woudenberg et al. (red.), Het nut van filosofie
(Budel: Damon), pp. 54-60.
1999-2001 A la recherche d’une philosophie ouverte [series]:
(1) Wilhelm Dilthey et l’historicisme;
(2) Martin Heidegger et la philosophie de l’existence;
(3) William James et le pragmatisme;
(4) Ludwig Wittgenstein et la philosophie analytique;
(5) Herbert Marcuse et le néo-marxisme;
in: Hokhma, Revue de réflexion théologique (Lausanne) 70 (1999), pp. 1-23; 71 (1999), pp. 1-14; 73 (2000), pp. 1-15; 74 (2000), pp. 1-22; 76 (2001), pp. 1-25.
1997 La philosophie d’après Calvin et le néo-calvinisme,
in: Hokhma, Revue de réflexion théologique
(Lausanne) 64, pp. 44-68.
1994 Pluralism of Norms and Values: On the Claim and Reception of the Universal,
in: Philosophia Reformata 59, pp. 158-192.
1991 John Calvin (1509-1564),
in: J. Klapwijk et al. (eds.), Bringing into Captivity every Thought
(Lanham, MD: University Press of America), pp. 123-142.
1991 Antithesis and Common Grace,
in: J. Klapwijk et al. (eds.), Bringing into Captivity every Thought
(Lanham: University Press of America), pp. 169-190.
1991 Epilogue: The Idea of Transformational Philosophy,
in: J. Klapwijk et al. (eds.), Bringing into Captivity every Thought
(Lanham: University Press of America), pp. 241-266.
1989 On Worldviews and Philosophy,
in: P.A. Marshall et al. (eds.) Stained Glass: Worldviews and Social Science
(Lanham: University Press of America), pp. 41-55.
1987 Reformational Philosophy on the Boundary between the Past and the Future,
in: Philosophia Reformata 52, pp. 101-134.
1987 Abraham Kuyper over wetenschap en universiteit,
in: C. Augustijn et al. (red.), Abraham Kuyper, zijn volksdeel, zijn invloed
(Delft: Meinema), pp. 61-94, 236-241.
1986 Antithesis, Synthesis, and the Idea of Transformational Philosophy,
in: Philosophia Reformata 51, pp. 138-154.
1985 The Universal in Hans-Georg Gadamer's Hermeneutic Philosophy,
in: Philosophia Reformata 50, pp. 119-129.
1985 De wetenschap op verschillende niveau's van menselijk handelen,
in: Radix 11, pp. 166-176.
1985 Over de adequaatheid van kennis en consensus in de wetenschap: een repliek,
in: Radix 11, pp. 42-45.
1984 In de schaduw van het nihilisme:
Over Nietzsche en de cultuurkritiek van Horkheimer en Adorno,
in: Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 84, pp. 132-160.
1984 De dialectiek der verlichting ter discussie,
in: Tijdschrift voor de Studie van de Verlichting en van het Vrije Denken
(Brussel) 12, pp. 23-47, p. 199.
1983 Rationality in the Dutch Neo-Calvinist Tradition,
in: H. Hart, J. van der Hoeven, N. Wolterstorff (eds.),
Rationality in the Calvinian Tradition
(Boston: University Press of America), pp. 93-111.
1983 Over de publieke rechtsorde en het rijk van God,
in: Christen Democratische Verkenningen 83, pp. 209-216.
1982 Grondbeginselen van christen-democratische politiek,
in: Christen Democratische Verkenningen 82, pp. 316-324.
1982 Christelijke organisaties en de dwang van het emancipatorisch denken,
in: Bewerken en bewaren: Studies aangeboden aan prof. dr. Klaas Runia
(Kampen: J.H. Kok), pp. 131-144.
1981 Science and Social Responsibility in Neo-Marxist and Christian Perspective,
in: Wetenschap, wijsheid, filosoferen: Opstellen aangeboden aan Hendrik van Riessen (Assen: Van Gorcum), pp. 75-98.
1981 Einleitung anläßlich des Neudrucks,
in: Ernst Troeltsch, Glaubenslehre, 1925 (Aalen: Scientia), pp. v-xxvi.
1980 Honderd jaar filosofie aan de Vrije Universiteit,
in: M. van Os en W.J. Wieringa (red.), Wetenschap en rekenschap 1880-1980: Een eeuw wetenschapsbeoefening en wetenschapsbeschouwing aan de Vrije Universiteit (Kampen: J.H. Kok), pp. 528-593.
1980 The Struggle for a Christian Philosophy: Another Look at Dooyeweerd,
in: The Reformed Journal 30,2, pp. 12-15.
1980 Dooyeweerd's Christian Philosophy: Antithesis and Critique,
in: The Reformed Journal 30,3, pp. 20-24.
1978 Ernst Troeltsch en de eenheid van de geschiedenis,
in: Philosophia Reformata 43, pp. 73-82.
1976 Bibliography,
in: J.P. Clayton (ed.), Ernst Troeltsch and the Future of Theology
(Cambridge: Cambridge University Press), pp. 196-214.
1974 Methoden-strijd in de geschiedeniswetenschap,
in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 66,3, pp. 194-209.
1974 Geloof en geschiedenis,
in: Het leven beschouwd:Facetten van het werk van prof. dr. K.J. Popma
(Amsterdam: Buijten & Schipperheijn en Kampen: Kok), pp. 53-80.
1973 Calvin and Neo-Calvinism on Non-Christian Philosophy,
in: The Idea of a Christian Philosophy, Philosophia Reformata 38, pp.43-61.
1972 Over verschuiving van normen en historistische filosofie,
in: Philosophia Reformata 37, pp. 26-41.