Books

bringing 2013 Between Historicism & Relativism:
Dynamics of Historicism and the Philosophical Development of Ernst Troeltsch,
translated by Herbert Donald Morton
Amsterdam: VU University, online.

bringing 2010 Dialectic of Enlightenment:
Critical Theory and the Messianic Light,

with a foreword by Lambert Zuidervaart,
translated by C.L. Yallop and P.M. Yallop.
Eugene, OR: Wipf & Stock.
Paperback

bringing2009 Heeft de evolutie een doel?
Over schepping en emergente evolutie.
Kampen: Kok.
Paperback and online.

bringing 2008 Purpose in the Living World?
Creation and Emergent Evolution,

translated and edited by Harry Cook.
Cambridge: Cambridge University Press.
Paperback and hardback versions

bringing 1996 Transformationele filosofie:
Cultuurpolitieke ideeën en de kracht van een inspiratie,

R. van Woudenberg and S. Griffioen (eds.),
Kampen: Kok/Agora.

bringing 1991 Philosophische Kritik und göttliche Offenbarung: Über Religionskritik, Kulturkritik, Gesellschaftskritik und Vernunftkritik im modernen Denken,
Riehen (Switzerland): Immanuel-Verlag.

bringing 1987 Kijken naar kopstukken,
Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.

bringing 1986 Oriëntatie in de nieuwe filosofie, Assen/Maastricht: Van Gorcum, 1986, 1987-2, 1995-3.

bringing 1985 Philosophien im Widerstreit:
Zur Philosophie von Dilthey, Heidegger,
James, Wittgenstein und Marcuse
,
Asslar: Verlag Schulte+Gerth,
Riehen (Switzerland): Immanuel-Verlag.

bringing 1976 Dialektiek der verlichting:
Een verkenning in het neomarxisme van de Frankfurter Schule
,
Assen/Amsterdam: Van Gorcum, 1976, 1977-2, inaugural lecture Vrije Universiteit, Amsterdam.

bringing 1970 Tussen historisme en relativisme:
Een studie over de dynamiek van het historisme en de wijsgerige ontwikkelingsgang van Ernst Troeltsch.
Assen: Van Gorcum, doctoral dissertation,
Vrije Universiteit, Amsterdam, cum laude.
With an extensive German summary.
Also online.

Books edited

bringing 1991 Bringing into Captivity every Thought:
Capita Selecta in the History of Christian
Evaluations of Non-Christian Philosophy
,
Jacob Klapwijk, Sander Griffioen,
and Gerben Groenewoud (eds.).
Lanham, MD: University Press of America.

bringing 1987 De eerste en tweede geschiedenis:
Nagelaten geschriften van Meijer C. Smit
,
Jacob Klapwijk (ed.).
Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.

bringing 1976 Vrede met de rede?
Over het vraagstuk van rede en religie,
van autonomie en heil.

Jacob Klapwijk, Sander Griffioen,
and Gerben Groenewoud (eds.).
Assen/Amsterdam: Van Gorcum.

bringing 1973 The Idea of a Christian Philosophy:
Essays in Honour of D.H.Th. Vollenhoven,

Kornelis A. Bril, Hendrik Hart,
and Jacob Klapwijk (eds.).
Toronto: Wedge Publishing Foundation
(also included in Philosophia Reformata 38).