Articles non-English

2010.
Scheppingsgeloof en het paradigma van emergente evolutie
Het Darwinjaar is voorbij. Hoe nu verder?
2009.
Wat de theorie van emergente evolutie aan Teilhard de Chardin te danken heeft
2008.
Rede en religie in de greep van grondmodellen
2006.
Gedenken: Over de eerste en de tweede geschiedenis
2005.
Homo religiosus: Over Sappho en het transcendentale verlangen in de filosofie
2004.
Waarom filosofie anders is dan alle andere wetenschappen
1999. - 2001.
A la recherche d’une philosophie ouverte:
Prologue. Wilhelm Dilthey et l’historicisme
Martin Heidegger et la philosophie de l’existence
William James et le pragmatisme
Ludwig Wittgenstein et la philosophie analytique
Herbert Marcuse et le néo-marxisme. Epilogue
1997.
La philosophie d’après Calvin et le néo-calvinisme
1995.
Ethisch pluralisme en de opdringerigheid van het universele
1994.
De moderne mens in de crisis
Absoluutheid en historiciteit: Vragen rondom de absoluutheid van het christendom
Calvijn over de wijsbegeerte: Oefening in ootmoedigheid
1987.
Is er een weg naar het hart van de medemens?
Over de drempel: De wijsgerige nalatenschap van M.C. Smit
1985.
De wetenschap op verschillende niveau's van menselijk handelen
Over de adequaatheid van kennis en consensus in de wetenschap: een repliek
1984.
De illusie van de verzorgingsstaat en de dreiging van de technocratie
In de schaduw van het nihilisme
De dialectiek der verlichting ter discussie
1983.
De rol van de overheid
Over de publieke rechtsorde en het rijk van God
1982.
Grondbeginselen van christen-democratische politiek
Christelijke organisaties en de dwang van het emancipatorisch denken
1981.
Einleitung anläßlich des Neudrucks
1980.
Honderd jaar filosofie aan de Vrije Universiteit
Vragen rondom "Reformatorische maatschappijkritiek"
1978.
Ernst Troeltsch en de eenheid van de geschiedenis
1977.
Wetenschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid in neomarxistisch en christelijk perspektief
1976.
Geloof en rede in de theologie van Troeltsch en Pannenberg
1975.
Feuerbach en de nieuwere theologie
Het mensbeeld in de Angel-Saksische wijsbegeerte
1974.
Methoden-strijd in de geschiedeniswetenschap
Geloof en geschiedenis
1972.
Over verschuiving van normen en historistische filosofie
1970.
De absoluutheid van het christendom en zijn historische en sociologische gebondenheid: Ernst Troeltsch
cross